NYUGDÍJASOK

A falu szereti múzeumát, Repülőemlékek, Az ország leggazdagabb, legteljesebb gyűjteménye
Katona Csongor (2006.06.26.)

Taszár nevének említése megkerülhetetlen, ha a honi repülésről esik szó. A légibázis méltatlan jelenét ismerjük, feltámadásában reménykedünk, az emlékeket azonban őrzi a falu, a repülőmúzeum gazdag gyűjteménye dicsőbb évtizedekről tanúskodik. Az egyedülálló múzeumi anyag megteremtője, gondozója, megszállott gyűjtője, Kontsagh Sándor, 1965-ben sorkatonaként vonult be Taszárra. A légifényképész- szolgálatnál kapott beosztást, a repülőgépekről fotógéppuskával leadott lövések találati pontosságát ők igazolták. Aztán hivatásos állományba került, az elemző fedélzeti adatrögzítő egység vezetője lett. 1997-ben vonult nyugállományba, élete, hivatása azóta a múzeum. Az értékek megbecsülésének képességét helytörténész tanár szüleitől örökölte. - Tulajdonképpen szolgálati feladatom volt az ezred életével kapcsolatos fotók, dokumentumok gyűjtése - szerénykedik Kontsagh Sándor. - Politikai előírásra emlékszobát kellett kialakítani, ez szovjet mintára egyértelműen a pilóták népszerűsítését, ma úgy mondanánk: sztárolását szolgálta. Nem voltam a híve a szelektálásnak, és összegyűjtöttem a légierő más szakágainak tevékenységéről készült fotókat is. A csapatzászló története, a parancsnokváltások, a hadieszközök változása, a katapultáló pilóták, lezuhant gépek dokumentumai, az ezred életének eseményei kronologikusan követik egymást. Hősi halottaink tragédiájának rekvizítumait ládákban őrizzük, az nem kiállítási látványosság. A gyűjtemény kilencven százalékát a fotóim alkotják. Helytörténeti anyagok vezetik be a kiállítást, az építkezések előtt végzett régészeti feltárások leleteit mutaják be, hangsúlyozva ezzel, hogy a múzeum Taszáré, a községé.

1928-ban sportrepülőtér létesült itt, a trianoni tiltást kijátszva pilótákat képeztek. Az ebből az időből származó tárgyakat Szörényi Emil parancsnok családja bocsátotta a múzeum rendelkezésére. Egy század eleji repülőgép-alkatrész gödörásás közben került elő. 1938-tól a Magyar Királyi Légierő vette használatba a taszári mezőt, a III. Közelfelderítő Somogyi Bugylibicska Század állomásozott itt, néhány ruházati, felszerelési tárgy emlékeztet erre. 1953-tól, a katonai repülőtér megnyitásától 1995 decemberéig, az amerikaiak megjelenéséig, a bázis minden fontos eseményét dokumentálja a kiállítás. A repülőtérhez hasonlóan hányatott sorsú a gyűjtemény is. A szovjet típusú emlékszobából kialakított múzeum anyagait ládákba szögezték az amerikai jelenlét idején. Távozásuk után újra helyükre kerültek a kiállítási tárgyak, ennek a bázis bezárása vetett véget. A Hadtörténeti Múzeum lett az értékes relikviák új tulajdonosa, hogy aztán hosszú huzavona után 2006. június 2-án remélhetően már végleges otthont kapjanak keletkezésük helyén, Taszáron. Magyarország leggazdagabb és legteljesebb repüléstörténeti gyűjteménye ez, különös értéke, hogy csak helyi tárgyakat tartalmaz.
 - Irigyellek benneteket... - mondta a megnyitón Kontsagh Sándornak a szolnoki múzeumigazgató.
Taszáron kezdetben volt néhány ellenzője, merthogy pénzbe kerül. De jóval többen voltak a segítőkészek. Harmincan-negyvenen serénykedtek a tárgyak mozgatásában, mikor Kontsagh Sándor és fia rendezni kezdte az anyagot. A dekorációért, függönyökért, szőnyegért sem kellett pénzt adni, összeadták a rávalót. Szinte naponta hoznak egy-egy újabb, kiállításra érdemes tárgyat. Taszár szereti múzeumát. - Attól tartottam, hogy az új helyen a kiállított tárgyak látványa már nem váltja ki ugyanazt a torokszorító érzést a valaha itt szolgált látogatókból, mint azelőtt a kerítésen belül. Jó, hogy tévedtem, bizony nemegyszer látok legördülő, súlyos férfikönnyeket. Elégedett lehetek, a huszonöt méteres folyosón, a hat teremben jól elrendezhetők az anyagok - vallja be aggályát és örömét Kontsagh Sándor.
Aztán pár pillanat gondolkodás után hozzáteszi: - De a repülőtérről azt a hét gépet közelebb kell hozni a múzeumhoz, és egy tágas raktár is nagyon-nagyon kellene.

A látogatók igényéhez igazítják a nyitva tartást. Hivatalos nyitvatartási idő nincs, de bármikor, munkaidő után is kinyílnak a kapuk, ha csoport vagy akár egy magányos kutató is előre jelzi látogatási szándékát.
Bejelentkezni az önkormányzat telefonszámán: (82) 575-025 lehet.
Kontsagh Sándor a 06 (70) 380-64-41-es telefonon érhető el.