A múlt - röviden
(Részlet az 1992-ben a repülőnap alkalmából megjelent Szuperszárnyak c. kiadványból), fotókkal sk. kiegészítve.

A Taszáron települő 31. Kapos harcászati repülőezred megalakulását 1950. november 15.-től tartjuk nyilván az 50. vadászrepülő ezred jogutódaként. A megalakulás óta a Magyar Honvédség szervezeti átalakítása, a repülőcsapatok feladatainak változása következtében egységünk is többször átalakult. Változott feladata, fegyverzete, szervezete, de mindvégig Taszáron települt. Jelenlegi szervezetünk 1991. november 1.-vel alakult meg a Kapos honi vadászrepülő osztály és a 101. felderítő század állományából. Az egység 1952. óta rendelkezik csapatzászlóval. Jelenlegi csapatzászlóját Kaposvár megyei jogú város önkormányzata adományozta 1991. november 9.-én az egység megalakulásának 41. évfordulóján a Honvédelmi Miniszter engedélyével.

Az 50. vadászrepülő ezred megalakulásakor
JAK-11, JAK-9R,

1952-ben MIG-15


Z-381 és ARADO-96b
típusú repülőgépekkel rendelkezett

1955 nyarán MIG-17PF
1951-ben rendszeresítették a JAK-18 típust,
amely az éjszakai repülést is lehetővé tette.
1960-ban MIG-19PM
típusok kezdték meg a szolgálatot
a korábbi repülőgépek egyidejű kivonásával.


1962-től az akkor korszerűnek számító MlG-21-es típusokkal kezdődött meg és folytatódott a repülőkiképzés.


1962-ben
MIG-21F-13
1964-ben
MIG-21PF
1973-ban
MIG-21MF
majd 1975-től
MIG-21BISZ
típusok alkották az egység fegyverzetét.
Mindebből jól érzékelhető, az ezred jellemzője megalakulása óta, hogy mindig több repülőtípus teljesített egymás mellett szolgálatot. Ez hatással volt a repülőgép-vezetők felkészítésére épp úgy, mint a repülések mindenoldalú biztosítására.
A gyakori típusváltás, amely alkalmanként minőségi fejlődést is jelentett, a repülőgép-vezető és műszaki állomány folyamatos képzését, átképzését tette szükségessé. Az átképzések részben a Szovjetunióban, részben a Magyar Köztársaság területén kijelölt helyőrségekben, légibázisokon történtek jó és kiváló eredménnyel.

Az egység folyamatosan kiemelkedő eredménnyel hajtotta végre a számára megparancsolt harckészültségi és harckiképzési feladatokat. Mint közismert, feladataink jelentős részét más nemzetek honi légvédelmi erőivel, eszközeivel együttműködve hajtottuk végre. Büszkék vagyunk arra, hogy e körben ezredünk kivívta a repülő társadalom szakmai elismerését. A magas fokú felkészültség, az időszakonként feszített és jelentős megterhelést eredményező szolgálat ellátás bizonyítja, hogy egységünk mindenkor képes volt törésmentesen túljutni a kritikus időszakokon. Ilyen volt a 70-es évek elején kialakult jelentős létszámhiány és mindazon alkalmak, amikor a szolgálat teljesítése közben egy-egy repülőgép-vezető társunkat veszítettük el.

Az ezred teljes személyi állománya tisztelettel adózik azok emlékének, akik a Haza fegyveres védelmére való felkészülés során a legdrágábbat, életüket áldozták fel.

Balogh Imre alezredes